FANDOM


Ht120

Stadion znajdziesz w Sklepie w zakładce Produkcja.

Koszt zakupu: 15000 złota, 1 domek.

Ht121

Budowa: 10 energia.

Surowce potrzebne do zakończenia budowy: 90 drewno, 15 piłka, 15 kukurak, 15 piwo.

Ht122

Wystarczy kliknąć na Stadion, by zasil go jedzeniem. Kolejne zasilenie możliwe jest dopiero po zakończeniu produkcji (1 godz. 30 min.). Ten czas można skrócić za pomocą magicznej różdżki lub skorzystać z pomocy sąsiadów.

Koszt pojedynczego zasilenia: 100 jedzenia.

Nagrody: 5 magicznych różdżek.