FANDOM


Grafika Nazwa Sposób zdobycia² Prośba¹
Ht51 Głaz Fabryka Menhirów Tak
Ht50 Jemioła Drzewa Tak
Ht49 Lina Rybak Tak

¹ Informuje, czy o dany przedmiot można poprosić sąsiadów.

² Zwykle wykonanie jednej czynności nie daje gwarancji otrzymanie danego surowca. Należy uwzględnić, że zawsze jest to pewna szansa.