FANDOM


Ht276

Ht277

Chatkę można znaleźć w sklepie w odpowiedniej zakładce.

Koszt zakupu: 550 złota, 1 domek.

Budowa: 5 energii.

Ht278

O brakujące przedmioty można m.in. poprosić znajomych lub zakupić za magiczne runy.

Koszt zakończenia budowy: 60 drewno, 10 młotek, 4 lina, 2 partytura.

Nagrody: 40 złota, 30 doświadczenia.